Fool`s Fortune

Ep. 18 A Traitor in our Miths...

So long, Mith.

Leilek besvimer, var blitt stukket av Vornskr-hale i sist kamp.
Følger probe-droid… Angrepet av Cyber-Vornskr…
Mith foræder, Heb flykter inn i skogen… Pirat i et nett..
Heb ut av skogen med droide-stamme.
Noen skudd(?), Mith løper inn i skogen…
Drar til stammen. Lærer om to droider som er forsvunnet.
Heb mekker og hjelper.. “baware of false mechanics” …
Hutts… Lab og Lodge.. og Zann

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.