Fool`s Fortune

EP. 11: Scavengers Assemble

Oblig: Imperial Bounty

På vei fra Nal Hutta til Nar Shaddaa. Kontaktet av skipet The Marauder og Ronons søster. ISB. Utleverer Slice men gir Slice signal om det.. Pirater! Jaget.. Chemlizard. hyper jump til skipsvrak. Scavanging! Tilbake til the Docks, Steam City, Nar Shaddaa. Shopping og Gambling. X’yersti og Rolann. Gurd og kompis Robim. Rusty Rufus.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.