Fool`s Fortune

Ep. 12 Første stopp, Klatooine

Lever

Møter Leilek igjen, etter Mith kontaktes av droiden 8K-LOM. Observere Mith for Bountyhunters Guild. Mith skeptisk.
Levere kiste(Pah`sop med gullarmer) på Klatooine… Wintrium Arrow, hvit Yt 1000 med rødmalte “hiroglyfer/heleristninger/Runer” og gamle symboler og et nomade-aktig, “ørkenkledd” klatooinian crew. Kapteinen har et wintrium-pil-kjede.
Pak`pah fruit…
Avviser å ta bounty på Samm Kaymon-slave.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.