Fool`s Fortune

Ep. 14 Investigation

bars, bars, bars

Lærer om Moon Family, weequays de var i konflikt med og og Zack-bros, Gands de skøyt i ryggen. + Vibro-vipers, holo-thugs som Følger Ylesian Vipers.
Møter Leilek på Hunter`s Den…

Etterforsker Ranet på S-fuel 7. på Tallifax Inn, Oil House 9, Ruling Hand Casino n Gladiator Club og til slutt the Hullstack…
Synderen er Huga the Brute, som ble betalt med den verdifulle smashball-hjelm av Moon Family, som hadde tatt den av Hullstack-eieren etter hun vant den i sabacc av Tallifax Inn-eieren.

Gruppa gjør klar til ambush på Moon Family-medlemmer som kommer på besøk.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.