Fool`s Fortune

Ep. 16 O Brother, Where Art Thou?

Harboring a Fugitive...

Dry Docks-flukt fra tollvesen…. Hyperspace og beskjeder(fra Lazlo og fra Zingo…)

Lander i Mos Eisley, Tatooine….

Mos Eisley Cantina for å møte Duros-kontakt for avlevering av rifler.
Bossk med en kort arm. Zingo…. Ikke Duros, men Qatana-klone(Holdout)…

ISB special-agent Qatana og stormtroopers kommer inn døra…

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.