Fool`s Fortune

Ep. 15 Moon/Pie

..in the sky

Moon Family ambush på Hullstack… Terminal Detinator!… Fight!
Blackeyed Hutt og Zacko-bros… Heavy repeatin blaster!… Negotiation! Pak`pah-frukt.
Tilbake til skipet. Hutt Droid Baker. Pak`pah pai!
Litt mer forhandling… Pai! :D
Huge the Brute gjemmer seg på Hunter`s Den, forkledd som Kubaz.
Luxury Liner Party med kaptein Barosh Salo.. Hooker gruppa opp med siste guns som mangler… Møter Bjørge på brygga.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.