Fool`s Fortune

Ep. 7 Trandoshan Commotian

Obligation: Barman Responsibility

Fido… Sendt i gave til Zorgo for å sikre våpenhvile.
New Guy: Tosek(twi`lek politico)… Major Domo.
Mith og Ronon i Hutt`s Kitchen. Vitalitarian Bar og parkeringshus. Skip kræsjet i Wesks nye tyveriforsøk.. Leathercoat Lars blir kompis (-1 oblig)
Heb er fanget av Rusts og blir tatt tilbake til Cyberia, av biker-droid etter våpenhvile mellom Rusts og Dead Banthas. Heb møter Toze`k.. Paintcan og MI-3PO(en blasterarm og en vibroblade-arm) er Rusts..
Trandoshans i Docks. Stuner dem og finner ut at de antageligvis er kloner på treningsoppdrag, barman var bare hologram.
Avslutta da de bordet FF for å dra til Nal Hutta…

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.