Fool`s Fortune

Ep. 8 In the Hutt`s Arms

Oblig: Jawa Mama Issues/Hutt dept

Alle har hemmeligheter og egne motivasjoner, hvem vet hva?… Finner Wesk. Turer mot Nal Hutta. MI-3PO sparrer(xp +1 brawl?..). Lurer Captain Meathook. Lander i B`lub/Muddtown.
Hutt`s arms.. Shit hitting the fan! Gank-Sec(!) og Ronon angriper Lazlo. Ganksec-boy i Lazlos armer, skutt av Ronon(bommer på Lazlo)..
Avsluttet med Ronon + Gank-Sec(?) bundet og avvæpnet.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.